Maatregelen in Kruisem

Gemeentelijke dienstverlening

 • Het gemeentehuis in Kruishoutem, het administratief centrum in Zingem en het gemeentecomplex in Huise zijn gesloten voor publiek.
  • Alle diensten werken op afspraak.

   • Bel of mail dus vooraf! De medewerkers nemen dan contact met je op. Hier vind je hun contactgegevens.
   • Eventuele betalingen verlopen bij voorkeur via bancontact.  

Sport 

 • –12-jarigen kunnen zowel binnen als buiten sporten. Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Outdoor mag je individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met max. 4 personen sporten.
 • Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
 • de sportkampen in de herfstvakantie (-12 jarigen) gaan door
 • alle groepslessen worden geannuleerd (de deelnemers worden persoonlijk verwittigd)
 • de fitnesszaal in de sporthal is gesloten
 • sportterreinen blijven open

Evenementen

 • Er kunnen geen evenementen doorgaan.

Bibliotheek

 • De bibliotheek in Kruishoutem blijft open. 
 • De bibliotheek in Zingem werkt met een tijdslot - meer info

Jeugd

 • buitenspeelpleinen blijven open - overzicht
 • jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden
  • onder 12 jaar kan dat wel.
  • overnachtingen kunnen niet meer.

Opvang kinderen

 • De dienst voor Onthaalouders Kruisem voorziet opvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen en waarvan de kinderen onmogelijk kunnen thuisblijven. Het gaat over opvang van baby’s en peuters, maar ook van schoolgaande kinderen. Neem hiervoor contact met Femke Galle (09 389 68 14) of Hannelore Rosseel (09 389 68 12).

 • Herfstvakantie - werd verlengd met 2 dagen t.e.m. 11november 2020

  • Onze sportdienst voorziet sportkampen voor de kleuters en de kinderen van de basisschool.

  • Er is speelpleinwerking voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

  • Tijdens de 2 bijkomende vakantiedagen zal onze buitenschoolse kinderopvang voorzien in opvang, in eerste instantie met als doelpubliek de kinderen van ouders uit de zorgsector, de essentiële beroepen en kansarmen.  

Recyclageparken

De recyclageparken blijven open - Lees hier de veiligheidsvoorschriften. 

Horeca

 • Alle restaurants en cafés moeten sluiten 
 • Veel horecazaken voorzien levering aan huis of afhaalmaaltijden - zie overzicht

Begrafenissen, huwelijken en erediensten

 • er mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn.
 • meer info

Andere

 • De poetsdienst van OCMW Kruishoutem en OCMW Zingem zijn aan het werk.  

 • De openbare markten mogen doorgaan - Maatregelen

  • rommelmarkten en kerstmarken mogen niet georganiseerd worden

 • De afvalophaling blijft gegarandeerd. 

 • Bloedinzamelingen blijven doorgaan. Enkel in heel uitzonderlijke gevallen zal de collecte geannuleerd worden. 

 • Woonzorgcentra volgen de richtlijnen die door het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid worden bepaald.   

Mondmaskerplicht

In onze gemeente moet je vanaf 21 augustus 2020 niet langer verplicht een mondmasker dragen in de openbare ruimte. Je moet er wel altijd een op zak hebben. Je moet het mondmasker opzetten zodra je iemand ontmoet die niet tot jouw bubbel behoort en als je geen 1,5 meter afstand kan houden.

Waar moet ik dan wel nog verplicht een mondmasker dragen? 

 • Op het openbaar vervoer vanaf 12 jaar. Je draagt het vanaf dat je het station of de halte betreedt.
 • Op de middelbare school.
 • Op het werk als je geen 1,5 meter afstand kan houden van je collega’s.
 • Als je naar de kapper of schoonheidsspecialist gaat.
 • Voor bepaalde beroepen, bijvoorbeeld marktkramer, kapper, ober …
 • In de winkels en de winkelcentra.
 • In de recyclageparken.
 • In de bioscopen, de theater-, concert- en conferentiezalen, de auditoria, de musea, de bibliotheken, de casino’s en de speelautomatenhallen.
 • In de gebedshuizen en bezinningsplaatsen.
 • In de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen zoals het gemeentehuis.
 • Op markten en kermissen.
 • In horecazaken behalve als je aan tafel zit, maar dus wel om de zaak te betreden/verlaten of naar toilet te gaan.
 • Op begraafplaatsen in de Allerheiligenperiode (24/10 - 8/11/2020).

Post-corona-plan lokale economie

De gemeente Kruisem wil de lokale handel en economie doorheen deze crisis helpen. Daartoe is een relanceplan opgesteld, met 10 concrete acties. In september volgt dan nog een grootscheepse promotieactie voor de Kruisemse winkels en horecazaken. Waarom september? Omdat dan allicht de economische gevolgen van de crisis echt voelbaar zullen worden. En omdat september sowieso een dure maand is voor veel gezinnen. Een extra steun kan dan zeer welkom zijn. Je hoort er binnenkort meer over!

1. Snelle uitbetaling facturen

Ondernemingen hebben nood aan liquiditeit. Als lokaal bestuur engageren we ons om, zoveel als mogelijk, alle binnenkomende facturen binnen de 30 dagen te betalen.

2. Nieuwe aankopen en aanbestedingen worden niet uitgesteld, maar zo mogelijk vervroegd

Alle diensten van de gemeente Kruisem wordt gevraagd om voorziene aankopen en aanbestedingen versneld ter goedkeuring voor te leggen. Op die manier realiseren we niet alleen zo snel mogelijk onze beleidsdoelstellingen, ook ondersteunen we zo effectief de economie. We kijken of en hoe we onze organisatie in functie van deze doelstelling kunnen of moeten aanpassen. Aanbestedingen en aankopen gebeuren bij voorkeur zo veel mogelijk bij lokale ondernemers.

3. Schrappen standgeld marktkramers

De openbare markten in Kruishoutem en Zingem gingen een aantal weken niet door. In 2020 moeten de marktkramers slechts voor een half jaar standgeld betalen.

4. Geen kermis, geen standgeld

De kermiskramers moeten geen standgeld betalen voor kermissen die niet kunnen doorgaan.

5. Kruisembon voor wie het echt nodig heeft. 

De Kruisembon is een vaste waarde. Het is een veel gebruikt cadeautje in en rond onze gemeente en zorgt ervoor dat voor vele duizenden euro’s in eigen gemeente geconsumeerd wordt. De gemeente kiest er bewust voor om niet elke inwoner bonnen te geven, maar zal enkel Kruisembonnen ter beschikking stellen aan de mensen die het echt moeilijk hebben, bv. inwoners die een leefloon ontvangen ... Deze verdeling gebeurt via de afdeling Mens en Welzijn.

6. Korting van 25% op de drijfkrachtbelasting 

De enige resterende belasting op ondernemersactiviteiten is de drijfkrachtbelasting, die vooral grotere bedrijven met grote machines treft.  Bedrijven hebben echter vele weken verplicht moeten sluiten. Daarom voorziet de gemeente een korting van 25% (één kwartaal) op deze belasting. Belastingen betalen voor een periode waarin je niet kon of mocht werken, zou immers niet fair zijn.  

7. Winkelhieren promoten

De gemeente Kruisem steunt lokaal kopen, via een aangepaste pagina op de website, de infoborden langs de invalswegen en andere communicatiemiddelen. Unizo Kruisem engageert zich om tijdelijk advertenties in XM-info aan de helft van de prijs aan te bieden. Acties gebeuren in samenwerking met Unizo Kruisem.

8. Commerciële actie in overleg met de handelaars

Om de heropstart te begeleiden van de lokale handelaars stelt de gemeente een budget ter beschikking van 40 000 euro ter beschikking voor een commerciële actie, die zal starten op 1 september. Tegelijkertijd versterken we ook de koopkracht van onze inwoners. Belangrijk is dat vooral de zaken die geheel of gedeeltelijk moesten sluiten hier het meeste voordeel uit halen. Over de praktische organisatie is een werkgroep opgezet met handelaars en Unizo Kruisem. Meer info over deze actie

9. Toerisme in eigen streek promoten

We promoten lokaal toerisme en de lokale horeca (en korte keten) via de gemeentelijke communicatiekanalen. We zetten de lokale wandel- en fietsroutes, de bezienswaardigheden en de horeca in de kijker.  

10. Veilige wekelijkse markten

Sinds de nationale Veiligheidsraad het licht op groen zette, organiseert Kruisem de twee wekelijkse markten zo dat dit veilig gebeurt voor marktkramers en de bezoekers. En met succes. In Zingem komen wekelijks bijna 500 mensen langs op de markt. In Kruishoutem zijn er zo’n 700 marktgangers!