Bekendmakingen

06 april 2017

De Burgemeester deelt mede aan het publiek, overeenkomstig art. 252 §2 van het gemeentedecreet, dat de beknopte lijst van de op 30 maart 2017 door de gemeenteraad getroffen besluiten, ter inzage ligt bij de dienst secretariaat t.e.m. 26 april 2017. De beknopte lijst kan ook digitaal geraadpleegd worden.

De Burgemeester deelt mede aan het publiek, overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet, dat de gemeenteraad in zitting van 30 maart 2017 volgend besluit heeft uitgevaardigd met als onderwerp:

Goedkeuren retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur

Het besluit ligt ter inzage bij de dienst secretariaat t.e.m. 26 april 2017 of kan ook digitaal geraadpleegd worden.

Delen

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in de gemeente?
Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.