VVSG

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is belangenbehartiger, dienstverlener en netwerkorganisatie van en voor de lokale besturen. 

https://vvsg.be/