Veneco

Onze gemeente maakt deel uit van Veneco, een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent.

Waarvoor kunnen wij bij Veneco terecht?

  • Studie en realisatie van het economisch grondbeleid en economische ontwikkeling door aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen.
  • Ondersteuning inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.
  • Studie en realisatie van het woonbeleid.
  • Adviesverlening ter ondersteuning van het gemeentelijke beleid in het algemeen, en in het bijzonder rond energie en klimaat, erfgoed en archeologie, e-government, grondbeleid, woonbeleid, handhavingsbeleid en mobiliteit. 

Veneco lanceert haar toekomstplan

Hoe Veneco de gemeenten verder ondersteunt in deze legislatuur, lees je in het strategisch plan dat op 20 juni 2019 werd voorgesteld: 
https://toekomstplan.veneco.be