Bekkenbestuur van het Leiebekken

Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het Leiebekken. In dit orgaan zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten en de watering). 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/leiebekken/overlegstructuren/bekkenbestuur