Met jouw straat, buurt of vereniging meedoen aan 'Vlaanderen Feest!'?

  • 21 februari 2020

Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse Gemeenschap plant Vlaanderen Feest! ook in 2020 weer een zo breed mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier. 

Gangmakers van een buurtinitiatief of een verenigingsactiviteit kunnen als lokale organisatiepartner meedoen met Vlaanderen Feest! en komen daardoor in aanmerking voor een feestcheque tot 180 euro als honorering van de samenwerking!

Zet jij een straatfeest, een wijkinitiatief of een verenigingsactiviteit in de steigers in de periode van 27-28 juni of van 3 tot en met 11 juli 2020? En wil je die activiteit of dat initiatief graag ook in het teken plaatsen van de campagne voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap? Dan kan je kandideren om lokale organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te worden. En wat meer is: zo krijg je meteen ook uitzicht op een feestcheque als tussenkomst in een aantal realisatiekosten na afloop.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet het evenement een open en ook een niet-competitief karakter hebben. Het moet mensen in de periode van de 11-daagse als groep bij elkaar brengen voor positief gemeenschapsleven binnen de eigen gemeente en zonder partijpolitiek of commercieel karakter. Voor de verdere concrete invulling krijgt de inspiratie van elke organisator vrije baan.

De campagne is financieel mogelijk dank zij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest! 

Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget strekt. Toekenning van een feestcheque gebeurt volgens het principe ‘wie eerst komt, eerst oogst’. Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod! Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap!

Meer info

Alle informatie plus het formulier om te kandideren is vanaf 11 maart 2020 tot uiterlijk einde april (of tot uitputting van de opties op een feestcheque) beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu

Op die webstek kan je alle concrete informatie vinden over de vereiste kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen bij de uitwerking, over uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor tussenkomst en over de bewijsvoering die na afloop verwacht wordt om de optie op de feestcheque om te zetten in een effectief bedrag op de rekening van je organisatie.