Ken jij 'Mijn Dossier'?

 • 30 oktober 2020

Gelet op de huidige coronacrisis is het aangewezen dat onze diensten de fysieke contacten met jou als burger zo veel mogelijk vermijden. Wist je dat je van thuis allerlei attesten eenvoudig zelf kan verkrijgen via ‘Mijn Dossier’, dit zonder een verplaatsing naar het gemeentehuis?

Het gaat om volgende attesten: 

 • uittreksel uit de registers; 
 • attest van hoofdverblijfplaats; 
 • attest van hoofdverblijfplaats met historiek; 
 • attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk; 
 • attest van gezinssamenstelling; 
 • attest van leven; 
 • attest van Belgische nationaliteit; 
 • attest van Belgisch kiezer; 
 • attest van wettelijke samenwoning; 
 • attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen. 

Ga naar 'Mijn Dossier'

Is een bezoek aan onze diensten toch nodig? Wij werken enkel op afspraak. We vragen om deze afspraken de komende weken te beperken tot dringende zaken.
Maak je afspraak via 09 389 01 10 of burgerzaken@kruisem.be.