Jobstudenten zomervakantie 2020

Het gemeentebestuur wil tijdens de zomervakantie beroep doen op jobstudenten om bepaalde diensten te ondersteunen. Misschien vind jij hier wel de vakantiejob die jou interesseert? 

Afdeling Infra (technische uitvoeringsdienst)

o    site Kruishoutem: 
-    1 jobstudent voor juli 2020
-    1 jobstudent voor augustus 2020
o    site Zingem:
-    2 jobstudenten voor juli 2020 
-    2 jobstudenten voor augustus 2020

Voorwaarden:
 • minimum 18 jaar bij aanvang van de job (of 17 jaar en het secundair onderwijs voleindigd hebben)
 • in bezit zijn van een  rijbewijs B is een pluspunt.
Info

09 389 01 20 – infra@kruisem.be


Afdeling Mens en Welzijn

 • 1 jobstudent administratie voor juli 2020
 • 1 jobstudent administratie voor augustus 2020
Voorwaarden:
 • minimum 18 jaar bij aanvang van de job (of 17 jaar en het secundair onderwijs voleindigd hebben)
 • vlot kunnen werken met de pc
 • in bezit zijn van een  rijbewijs B is een pluspunt.
Info

09 389 68 10 – ocmw@kruisem.be


Buitenschoolse opvang en vakantieopvang Wanneland  

 • 1 jobstudent - 1 t.e.m. 10 juli 2020
 • 1 jobstudent - 17 t.e.m. 28 augustus 2020
Voorwaarden:
 • minimum 18 jaar bij aanvang van de job (of 17 jaar en het secundair onderwijs voleindigd hebben).
Info

09 389 68 10 – ocmw@kruisem.be


Vakantiewerking Eiernest  

 • 2 jobstudenten voor juli 2020
 • 2 jobstudenten voor augustus 2020
Voorwaarden:
 • minimum 18 jaar bij aanvang van de job (of 17 jaar en het secundair onderwijs voleindigd hebben).
Info

0498 29 27 06  - eiernest@vdkomma.be


Afdeling Vrije Tijd - jeugddienst

 • 2 voltijdse hoofdanimatoren speelpleinwerking Eilaba voor de periode 29 juni 2020 t.e.m. 31 augustus 2020
 • 2 voltijdse hoofdanimatoren speelpleinwerking ’t Fluitje voor de periode 29 juni 2020 t.e.m. 31 augustus 2020
Voorwaarden:
 • minimum 18 jaar bij aanvang van de job (of 17 jaar en het secundair onderwijs voleindigd hebben)
 • in bezit zijn van een  rijbewijs B is een pluspunt.
Hebben voorrang:
 • een student of pas afgestudeerde;
 • kandidaten die minder dan 4 jaar als hoofdanimator op het speelplein stonden na elkaar;
 • ervaring hebben bij Speelpleinwerking Eilaba of ’t Fluitje;
 • enkel periodes van minimum 2 aaneensluitende weken tewerkstelling komen in aanmerking;
 • in het bezit zijn van het attest ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’ of positieve stage als hoofdanimator in het betreffende jaar behaald hebben of diploma kleuter-, lager onderwijs of pedagogische wetenschappen behaald hebben of in het laatste jaar zitten van de richting kleuter-, lager onderwijs of pedagogische wetenschappen én diploma behalen.

 • 2 deeltijdse medewerkers opvang (7.00 u. – 10.00 u.) voor speelpleinwerking Eilaba voor de periode 29 juni 2020 t.e.m. 31 augustus 2020
 • 2 deeltijdse medewerkers opvang (7.00 u. – 10.00 u.) voor speelpleinwerking ’t Fluitje voor de periode 29 juni 2020 t.e.m. 31 augustus 2020
Voorwaarden:

- minimum 18 jaar zijn bij aanvang van de job (of 17 jaar én het secundair onderwijs beëindigd hebben);
- ervaring hebben bij Speelpleinwerking Eilaba of ’t Fluitje;
- enkel periodes van minimum 1 volle week tewerkstelling komen in aanmerking;
- in het bezit zijn van een attest animator of hoofdanimator in het jeugdwerk is een pluspunt.

Hebben voorrang:
 • een student of pas afgestudeerde;
 • wie het meest aantal jaren ervaring heeft bij Speelpleinwerking Eilaba of ’t Fluitje;
 • kandidaten die langere periodes beschikbaar zijn.

 • 1 voltijdse jobstudent administratie voor de periode 24 juni 2020 t.e.m. 31 augustus 2020
Voorwaarden:

-    minimum 18 jaar zijn bij aanvang van de job (of 17 jaar én het secundair onderwijs  beëindigd hebben);
-    vlot kunnen werken met de pc;
-    in het bezit zijn van een rijbewijs B;
-    ervaring hebben bij Speelpleinwerking Eilaba of ’t Fluitje is een pluspunt;
-    in het bezit zijn van het attest ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’ is een pluspunt.

Info

09 396 52 84 – vrijetijd@kruisem.be


Afdeling Vrije Tijd – sportdienst

 • 2 voltijdse sportmonitoren voor de periode 6 juli t.e.m. 10 juli 2020 voor sportkamp lager onderwijs te Kruishoutem
 • 1 voltijdse sportmonitor voor de periode 17 augustus t.e.m. 21 augustus 2020 voor sportkamp lager onderwijs Zingem
 • 1 voltijdse sportmonitor voor de periode 24 augustus 2020 t.e.m. 28 augustus 2020 voor sportkamp lager onderwijs Kruishoutem
Voorwaarden:
 • minimum 16 jaar 
 • enthousiaste monitoren
 • bij voorkeur studenten/afgestudeerden lichamelijke opvoeding of diploma in de sportsector (trainer)
 • relevante ervaring in de sportsector (monitor, begeleider ...).
Info

09 383 62 31 – sport@kruisem.be

Hoe moet ik solliciteren?

Dien je kandidatuur samen met je curriculum vitae en de nodige bewijsstukken voor 20 april 2020 in bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9770 Kruisem.