Groen licht voor gemeentelijke kleuter- en sportkampen en speelpleinwerking

  • 26 mei 2020

Ouders met (jonge) kinderen zullen vrijdag allicht allen een kleine vreugdekreet geslagen hebben. Net zoals wij. Het Overlegcomité besliste namelijk dat alle zomerkampen, al dan niet met overnachting, alsook de speelpleinwerking mogen doorgaan! 

De voorbije weken gingen tal van Vlaamse organisaties uit het jeugdwerk samen met minister van Jeugd Benjamin Dalle aan tafel zitten met een groep virologen. Het doel: ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren deze zomer ten volle kunnen genieten van recht op spel, ontmoeting en jong zijn, en dit op een veilige maar bovenal plezante manier. 
Het resultaat van deze gesprekken is een set van verplichte basisregels – de zogenaamde jeugdwerkregels:

Jeugdwerkregels Corona

Bij het toepassen van deze richtlijnen worden organisatoren gevraagd om in de eerste plaats te vertrekken vanuit het perspectief van kinderen en jongeren en om met gezond verstand om te gaan met de basisregels. We kregen draaiboeken aangereikt om ons daarbij te helpen. In de concrete uitwerking van de basisregels moet de kern van jeugdwerk bewaard blijven: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, speels, creatief, experimenteel en avontuurlijk.

Wat wil ik als ouder nu al weten? 

  • De kleuter- en sportkampen en speelpleinwerking zullen doorgaan in bubbels van maximaal 50 kinderen, begeleiding inbegrepen. We bekijken op dit moment hoe we de bubbels zullen maken en op welke locaties. 
  • De implicatie hiervan is dat wij ons genoodzaakt zien om ook voor de speelpleinwerking met inschrijvingen te werken. Deze inschrijvingen kunnen pas starten eens we zekerheid hebben over de in te richten bubbels en bijhorende infrastructuur. 
  • Zowel bij kampen als bij speelpleinwerking blijven de bubbels 1 week gelden. Komt een kind bijvoorbeeld maar 2 dagen naar een speelplein, dan bestaat de bubbel de rest van de week uit 49 kinderen.
  • Er kunnen meerdere bubbels op 1 locatie zitten, weliswaar fysiek volledig van elkaar gescheiden.
  • Daar waar bubbels op dezelfde locatie zitten, gaan ze op een ander tijdstip eten, sporten, knutselen, spelen ... Dit zal gebeuren in verschillende zones of  andere lokalen. 
  • Wij verwittigen de ouders op voorhand van eventuele wijzigingen in tijdstippen of locaties in geval deze nog wijzigen ná inschrijving. Uiteraard trachten we de wijzigingen zo beperkt en klantvriendelijk mogelijk te houden!
  • We zullen in eerste instantie met bubbels werken op basis van leeftijd, zodat kinderen bij hun speelkameraden in de bubbel zitten. Dat is sowieso al het geval bij de kleuter- en sportkampen. Bij het inschrijven voor het speelplein zal je er echter ook kunnen voor kiezen om jouw zoon/dochter in een andere bubbel in te schrijven. De activiteiten en het spelmateriaal zullen echter wel hoofdzakelijk afgestemd zijn op de leeftijdsgroep van die bubbel. 

Je merkt het, we stellen alles in het werk om alle initiatieven te laten doorgaan, en dit voor wat betreft de eigenlijke werking van 9.00 u. tot 16.00 u. (sport) of 16.30 u. (speelplein). De manier waarop zal hier en daar wat aangepast moeten worden, net zoals de voorziene programma’s. We doen ook ons uiterste best om de voor- en naopvang te kunnen organiseren maar kunnen op dat vlak nog niets garanderen.

We danken jullie alvast voor het vertrouwen om ons de nodige tijd te geven. De gekende en bevestigde aanpassingen zullen we telkens aanvullen op onze website (https://www.kruisem.be/kampen-speelplein-2020). Gelieve je tot die informatiebron te wenden.
Ook kort voor het plaatsvinden van het kamp of de dagen speelpleinwerking waarvoor jouw kind(eren) werden ingeschreven, zullen we jullie op de hoogte brengen van de nodige informatie.  

Afdeling Vrije Tijd
gemeentehuis Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 396 52 84