Erfgoed Vlaamse Ardennen

Erfgoed Vlaamse Ardennen wil de bewoners van de regio warm maken voor het rijke culturele erfgoed dat zich in onze regio bevindt. Dit willen we doen in samenwerking met lokale besturen, erfgoedverenigingen en –organisaties en erfgoedenthousiastelingen.

​Je kan bij ons terecht voor:

  • advies rond cultureel erfgoed
  • vrijwilligerswerk in de erfgoedsector
  • een netwerk van erfgoedwerkers en -organisaties
  • al jouw erfgoedvragen en -voorstellen.

https://www.erfgoedvlaamseardennen.be/werking