Politiezone Vlaamse Ardennen

De politiezone Vlaamse Ardennen omvat de stad Oudenaarde en de gemeenten Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem. De beleidsverantwoordelijkheid van de politiezone is een bevoegdheid van de politieraad en het politiecollege.

De politieraad bestaat uit 19 leden en is samengesteld uit gemeenteraadsleden van de verschillende gemeenten. De burgemeesters uit de zone zijn van rechtswege lid van de politieraad.

Het politiecollege bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten. De burgemeester van de stad Oudenaarde is voorzitter van beide beleidsorganen. Het beheer en de operationele leiding van de politiezone is in handen van de korpschef, die eveneens deelneemt aan de beraadslagingen van het politiecollege en de politieraad.

De korpschef is hoofdcommissaris Joost Duhamel.

Openingsuren

De hoofdpost te Oudenaarde is dagelijks open van 6.00 u. tot 21.00 u. Tussen 21.00 u. en 6.00 u. zijn de politiediensten enkel bereikbaar via het noodnummer 101.

Onthaalposten Kruishoutem en Zingem

In de politiezone Vlaamse Ardennen opereert de wijkpolitie vanuit de verschillende politieantennes. De wijkinspecteurs vertoeven zoveel mogelijk in hun wijk, zij verplaatsen zich met de fiets, scooter of wijkauto. Zij pakken de onveiligheid binnen hun wijk aan door te luisteren naar de mensen en door – samen met de bevolking – naar oplossingen te zoeken.

De wijkinspecteur staat onder meer in voor:

 • het verzamelen van alle nuttige inlichtingen over de bijzonderheden en problemen eigen aan de wijk
 • het creëren van een vertrouwensrelatie met de bevolking
 • het bemiddelen bij burengeschillen en plaatselijke ongemakken
 • het uitoefenen van algemeen toezicht in de wijk; het schooltoezicht is hierbij een prioriteit
 • het doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid of andere diensten
 • het uitvoeren van preventieve controles om bij te dragen tot het bevorderen van het veiligheidsgevoel onder de bevolking door de zichtbaarheid van de politie in de wijk te verhogen
 • het luisteren naar de klachten en grieven van de bevolking
 • het deelnemen aan hoorzittingen, vergaderingen met plaatselijke organisaties en vergaderingen op buurtniveau
 • het uitvoeren van politionele taken die eerder een contact met de bevolking vereisen (kantschriften, kleine moraliteitsonderzoeken, onderzoek van woonplaats,…)
 • nazorgfunctie

Wie is mijn wijkinspecteur in Kruisem?

 • Wijkcoördinatoren: hoofdinspecteur Frederick Troch (deelgemeenten Kruishoutem, Nokere en Wannegem-Lede) en hoofdinspecteur Alain Willems (deelgemeenten Huise, Ouwegem en Zingem)
 • Wijkinspecteur Lozer en Marolle: Vic De Groote
 • Wijkinspecteur Huise en Ouwegem en deel van Zingem: Guy Van Hoecke 
 • Wijkinspecteur Wannegem-Lede, Nokere en een deel van Kruishoutem: Daniël Garcia
 • Wijkinspecteur Kruishoutem: Barry Vandekerkhove
 • Wijkinspecteur Zingem: Tom Keymeulen
 • Polyvalente medewerkers: inspecteurs Hendrik Ghyselinck, Glen De Cubber, Jan De Temmerman en Christel Devisscher
 • Agent: Linda Dhuyvetter
Politiezone Vlaamse Ardennen
Minderbroedersplein 1
9700 Oudenaarde
België
Politiezone Vlaamse Ardennen onthaalpost Kruishoutem
Waregemsesteenweg 54
9770 Kruisem
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
13:00 - 18:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Politiezone Vlaamse Ardennen onthaalpost Zingem
Nederzwalmsesteenweg 1
9750 Zingem
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten